De STarT Back Tool in de praktijk

(synoniem: Back to Move)

Doelgroep/ingangsniveau

De cursus is geschikt voor fysio- en manueeltherapeuten. De cursist ziet op regelmatige basis patiënten met lage rug klachten en heeft bij voorkeur meer dan 1 jaar werkervaring.

Inhoud van de cursus

De STarT Back Tool verwerft steeds grotere bekendheid binnen de fysiotherapie. Het is een instrument welke nu 10 jaar bestaat en oorspronkelijk is ontwikkeld voor huisartsen. Het is een makkelijk vragenlijst bestaande uit 9 vragen welke door de patiënt ingevuld dient te worden. Het instrument is in 2011 vertaald en in 2016 in het Nederlands gevalideerd. We zien dan ook dat hij in Nederland steeds meer gebruikt wordt door fysiotherapeuten. Het wordt vaak gebruikt als prognostisch instrument (voorspellen of de patiënt snel hersteld of niet). Daar is hij echter niet voor bedoeld, het doel is namelijk om de patiënt de best passende zorg te geven passend bij zijn of haar risico. Binnen deze cursus trainen we de fysiotherapeut in het juist gebruiken van het instrument.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • Kent de cursist de STarT Back Tool inclusief de achtergronden
  • Kan de cursist de STarT Back Tool afnemen en interpreteren
  • Kan de cursist de behandeling passend bij de STarT Back Tool bij patiënten in elk van de drie risicoprofielen toepassen

Globale inhoud, didactische werkwijze, aantal contacturen en zelfstudie-uren, wel of geen toetsing

Voorbereiding:

De cursist heeft de STarT Back Tool bij diverse patiënten afgenomen en omschrijft kort voor drie patienten, bij voorkeur een uit elke risicoprofiel, hoe de behandeling er uit heeft gezien. Verder is de cursist op de hoogte van de geldende richtlijn voor lage rugpijn. (download hier de STarT Back Tool, download hier de KNGF richtlijn lage rugpijn). (voorbereidingstijd 2 uur)

De lesdag:

De cursus zal worden aangeboden op één dag en bestaat uit 6 lesuren. De inhoud van de les is met name frontaal onderwijs waarbij er inhoud word gegeven aan de bovenstaande leerdoelen. Gedurende de lesdag worden casussen interactief besproken (zowel plenair als in subgroepjes van drie personen). De cursist wordt verzocht zelf een laptop of tablet mee te nemen.

Na afloop vind er géén toetsing plaats

Organiserende instelling met telefoonnummer, plaats, data, docenten en leiding

De cursus wordt aangeboden door Jasper Bier (kvk 60620595). De cursus wordt op dit moment alleen als incompany cursus aangeboden. De volledige organisatie (docent/leiding) is in handen van Jasper Bier. Contact via info@jasperbier.nl of telefonisch op 0626536787

Kosten met beschrijving wat is inbegrepen, minimaal en maximaal aantal deelnemers, regeling voor aan- en afmelding en betaling

De ideale groepsgrootte is 20 personen (minimaal 10, maximaal 22).  Al het studiemateriaal wordt digitaal aangeboden. De cursist wordt verzocht zelf een laptop of tablet mee te nemen.

Bij de kosten zijn dus geen papieren studiematerialen inbegrepen. omdat het een incompany cursus betreft is de catering (koffie/thee/fris/versnaperingen/maaltijden) niet inbegrepen. Op verzoek kan dit door ons georganiseerd worden tegen kostprijs.

De kosten voor de cursus zijn 2000€ (dit bedrag is vrijgesteld van BTW)

Scholingsmateriaal:
Doel(en), programmaonderdelen en urenindeling

De cursus is als volgt opgebouwd

1.Na afloop van de cursus weet de cursist wat is de STarT Back Tool is, hoe is deze tot stand gekomen en wat de klinimetrische eigenschappen zijn. (1 uur, studiemateriaal a,b en c)

2.Na afloop van de cursus weet de cursist hoe het beleid er uitziet bij een patiënt met een laag risico-profiel. Tevens heeft de cursist kennis van de NHG standaard van de huisarts omtrent rugpijn (1 uur, studiemateriaal d, e, f)

3.Na afloop van de cursus weet de cursist hoe het beleid er uitziet bij een patiënt met een midden risico-profiel. (1 uur, studiemateriaal a, g, h)

4. De cursist kan kritisch reflecteren op zijn eigen handelen bij patiënten met de verschillende risicoprofielen Het gaat hier om het uitwisselen van ervaringen in het licht van het gene dat besproken is (1/2 uur, casus uit voorbereiding)

5. Na afloop van de cursus weet de cursist hoe het beleid er uitziet bij een patiënt met een hoog risico-profiel. (2 uur, studiemateriaal i)

6. Samenvatting, belangrijkste punten herhalen, bepreken wat er al gedaan wort en wat er eventueel veranderd zou moeten worden. (1/2 uur)

Artikelen behorende bij de cursusonderdelen:

a. KNGF richtlijn lage rugpijn

b. Validatie onderzoek van de Nederlandse STarT Back Tool *

c. Usual care versus STarT Back Approach *

d. HNG Standaard rugpijn

e. Wat u moet weten over rugpijn (voorlichtingsboek) *

f. Wat u moet weten over rugpijn (voorlichtingsfilm)

g. What low back pain is and why we need to pay attention *

h. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions *

i. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial.

(* zijn de kernpublicaties)

Evaluatieformulier

Direct na afloop wordt de cursist gevraagd de evaluatieformulier in te vullen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de standaard format van het KNGF (klik hier voor het formulier) Omdat de gehele scholing vrij van papier is wordt nog overwogen om deze digitaal te laten invullen.